top of page

Regler

Hos oss

1. Oppfør deg ordentlig og vis respekt.

2. Følg Norsk lov.
3. Adlyd ansvarlige ved arrangementer.

4. Nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler.

5. Nulltoleranse for bråk.

På våre online tjenester (sosiale områder)

1. Oppfør deg ordentlig og vis respekt.

2. Følg våre tjenester sin "EULA" og Norsk lov.

3. Følg regler spesifisert av oss på våre tjenester.

4. Følg instrukser fra våre administratorer/moderatorer.

Regler for egenorganisert bruk av E-sport senteret

  1. 15 år og eldre som har meråpent kort kan bruke senteret på egenhånd i tidsrommet 07.00-23.00. Det er kun eieren av meråpent kortet som kan gå inn, dvs. det ikke er lov å slippe flere personer inn på samme kort.

  2. Foreldre/foresatte som har meråpent kort har lov til å ta med sine barn under 15 år, samt deres venner, så lenge foreldre/foresatte er tilstede hele tiden mens det spilles.

  3. Det er ikke lov med mat/drikke ved PCene. Andre bord på biblioteket kan brukes til å spise/drikke ved.

  4. Alle skal ta på håndsprit når de går inn. Tastatur, mus og stoler skal desinfiseres mellom hver bruker, og ved avreise.

  5. Vis hensyn til andre brukere av biblioteket og pass på støynivået.

  6. Søppel skal kastes i søpla, tomflasker skal tas med hjem.  

  7. Husk at vi har overvåkningskameraer på biblioteket. Brudd på reglene kan føre til utvisning og/eller at man blir fradratt meråpent kortet sitt.

bottom of page